მულტისპექტრული სურათების ანალიზი და სერვისები

მულტისპექტრული სურათების ანალიზი და სერვისები

 

 

 

 

 

 

 

 • მიწათმოწყობის და მიწათსარგებლობის მომსახურება
  • მიწათსარგებლობა
  • მიწის საფარის კლასიფიკაცია
 • ტყის სერვისი
  • კლასიფიცირება
  • ინვენტარიზაცია
  • მერქნის მოცულობა
  • დაავადებები
 • სოფლის მეურნეობა
  • ნაკვეთების დიფერენციაცია
  • მოსავლის იდენტიფიცირება
  • სარგებლის შეფასება
  • მოსავლის მონიტორინგი
  • დაავადებები
  • მოსავლის სტატუსი
  • მოსავლიანობის რეკომენდაცია
 • ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი
  • მილსადენის მონიტორინგი
  • გარემოს მდგომარეობის შეფასება
  • განაშენიანების შეფასება
  • განაშენიანების ზრდის მონიტორინგი
  • კატასტროფულ მოვლენათა მონიტორინგი
 • რადარზე დამყარებული საზღვაო მომსახურება
  • გემების იდენტიფიცირება
  • გემების მონიტორინგი
  • ნავთობის დაღვრის იდენტიფიცირება
  • ბათიმეტრია
 • ციფრული სიმაღლური მოდელის გენერირება

Copyright © 2011 Tbilisi Group

Created by: ITDC

adana escort izmir escort eskisehir escort mersin escort adana escort escort ankara