ტოპო–გეოდეზიური აზომვები

  • ტოპოგრაფიული აგეგმვა სხვადასხვა მასშტაბში
  • საყრდენი წერტილების შექმნა
  • გრძივი და განივი პროფილების აგება
  • სხვადასხვა კლასის ნიველირება
  • გრძივი და განივი პროფილების დაკვალვა
  • საპროექტო ნაგებობის ღერძების დაკვალვა
  • მიწის ნაკვეთის კუთხის წერტილების დაკვალვა
  • მიწის სამუშაოების მოცულობის დათვლა

Copyright © 2011 Tbilisi Group

Created by: ITDC

adana escort izmir escort eskisehir escort mersin escort adana escort escort ankara