სხვა დამხმარე მოწყობილობები

 • Home
 • /
 • სხვა დამხმარე მოწყობილობები

სამფეხები

 • მინაბოჭკოვანი სამფეხი ორმაგი ჩამეტით, ბრტყელი თვით
 • ალუმინის სამფეხი ორმაგი ჩამეტით, ბრტყელი თვით
 • სწრაფადრეგულირებადი სამფეხი
 • სწრაფადრეგულირებადი ორფეხი
 • ალუმინის მინი სამფეხი.

ჭოკები

 • სწრაფცვალებადი ალუმინის ტელესკოპური პრიზმის ჭოკი, ფიქსაციით 2.6 მ.
 • სწრაფცვალებადი ალუმინის ტელესკოპური პრიზმის ჭოკი, ფიქსაციით 3.6 მ.
 • სწრაფცვალებადი ალუმინის ტელესკოპური პრიზმის ჭოკი, ფიქსაციით 4.6 მ.
 • მინაბოჭკოვანი როვერის ჭოკი 2.5 მ,
 • მინი პრიზმის ჭოკი.

პრიზმები

 • უნივერსალური პრიზმის ნარები, 64 მმ,
 • მინი პრიზმა გადასაბმელი ჯოხებით, 25.4 მმ.

ნიველირის ლარტყა

 • ალუმინის ნიველირის ლარტყა 5 მ.

ჭოკის დამჭერები და თარაზოები

 • ალუმინის ჭოკის დამჭერი, თარაზოთი
 • ალუმინის თარაზო D 32 მმ.
 • ალუმინის თარაზო D 38 მმ.

სხვა აქსესუარები

 • სამფეხისა და ჭოკის აქსასუარი
 • სწრაფადრეგულირებადი დამჭერი
 • ამრეკლი ფურცელი
 • მოსანიშნი მარკერები.