საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიის აქტევების ინვენტარიზაცია

დამკვეთი: EPTISA & საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია
თარიღი: მიმდინარე
ლოკაცია: საქართველო

წყალმომარაგების აქტევების ინვენტარიზაცია.