საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების აქტევების ინვენტარიზაცია

დამკვეთი: საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია
თარიღი: 2011
ლოკაცია:
Web: www.water.gov.ge

ფოთში, ზუგდიდში, მესტიასა და ქუთაისის ნაწილში წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის აზომვა და მონაცემების შეგროვება, შპს “იდეა დიზაინი ჯგუფ” -თან თანამშრომლობით.