თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

დამკვეთი: თბილისის მერია
თარიღი: 2015-2017
ლოკაცია: თბილისი
Web: www.tbilisi.gov.ge

გენერალური გეგმის დამუშავებისთვის, კარტოგრაფიული მომსახურება.