კახეთის ენერგო ობიექტების ინვენტარიზაცია

დამკვეთი: იუსტიციის სამინისტრო
თარიღი: 2015-2016
ლოკაცია: კახეთი
Web: www.nbe.gov.ge

ინვენტარზაცის მიზნებისათვის მთლიანი ქონების აზომვა და კვლევა. GIS-მონაცემთ ბაზის შექმნა. ინტერაქტიული რუკის შექმნა ვებ და ანდროიდის პლატფორმისთვის.