საზოგადოებრივი სერვისების განვითარების სააგენტო რეგიონებში გადამისამართების პროექტი

თარიღი: 2014
ლოკაცია:
Web: www.sda.gov.ge

ხაშურში, გურჯაანში, საგარეჯოსა და თელავში არსებულ, უძრავ ქონებზე, შენობებსა და ბინებზე ინფორმაციის შეგროვება და მიწოდება საჭირო ფორმატში.