ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან დამაკავშირებელი რკინიგზის ხაზი

დამკვეთი: საქართველოს რკინიგზა
თარიღი: 2017
ლოკაცია: ქუთაისი
Web: www.railway.ge

ბუფერულ ტერიტორიაზე, ყველა მიწის ნავეთის აზომვითი სამუშაოები და განსახლების გეგმის შემუშავება.