რკინიგზის შემოვლითი გზა

დამკვეთი: შპს ეკო- სპექტრი
თარიღი: 2017
ლოკაცია:
Web: www.eco-spectri.ge

ბუფერულ ტერიტორიაზე, ყველა მიწის ნავეთის აზომვითი სამუშაოები.