გზის რეაბილიტაციის პროექტი

დამკვეთი: IGH Institute
თარიღი: 2017
ლოკაცია:
Web: www.igh.hr

ტოპოგრაფიული სამუშაოები, მითითეულ ტერიტორიებზე.