პროგრამული უზრუნველყოფა

 • Home
 • /
 • პროგრამული უზრუნველყოფა

MAGNET FIELD - მონაცემთა შეგროვების პროგრამული უზრუნველყოფა

MAGNET FIELD  არის სტაბილური  და ინტუიციური საველე პროგრამა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევაგროვოთ საველე მონაცემები და შევასრულოთ  სამშენებლო და საგზაო სამუშაოები ტაქეომეტრისა და GNSS მიმღებების გამოყენებით.

MAGNET FIELD არის მარტივი გამოყენებაში. ტოპოგრაფიული და საკადასტრო ოპერაციების შესრულებას მხარდაჭერას უწევს  Microsoft Bing Maps სატელიტური გამოსახულების ფონი. პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ფორმატებში სამუშაოს ექსპორტირებას და იმპორტირებას მაგ: CAD  და SHP ფორმატებში, ასევე გვაძლევს საშუალებას ადგილზე გამოვიყენოთ ფენების და სიმბოლების ხაზვის ფუნქცია.

აღმოაჩინეთ MAGNET FIELD თვისებები და შეღავათები.

 • ინტუიტიური ინტერფეისი
 • მოწინავე საგზაო ხელსაწყოთა ნაკრები
 • ექსპორტ / იმპორტის ფაილის ფორმატის დიდი ბიბლიოთეკა
 • დათვლა, კონტური და ზედაპირების შედარება
 • მიწისზედა  3D ციფრული მოდელის შექმნა
 • ფერადი დაჭრის და შევსების ინდიკატორები, ასევე მოცულობითი კალკულაციები
 • პირდაპირი კავშირი მონაცემთა ადვილი გაცვლისთვის და სწრაფი ურთიერთობისათვის.
 • Microsoft Bing Maps® რუქები.

SurvCe / PC- მონაცემთა შეგროვების პროგრამული უზრუნველყოფა

მონაცემთა შეგროვების #1  პროგრამული უზრუნველყოფა მსოფლიოში

პროგრამა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევაგროვოთ საველე მონაცემები და შევასრულოთ  სამშენებლო და საგზაო სამუშაოები ტაქეომეტრისა და GNSS მიმღებების გამოყენებით.

 • გაზრდილი კომპიუტერული შესაძლებლობები
 • გაზრდილი ვირტუალური მეხსიერება და უნარი მუშაობისა დიდი კომპლექციის  მონაცემებთან
 • ფართო ეკრანული ზომა და უფრო მოსახერხებელი სენსორული გამოყენება
 • მეტი დამუშავება და გრაფიკული ძალა (ორთო ფოტოების ჩატვირთვა)
 • პირდაპირი შენახვა  ESRI -ის გეომონაცემთა ბაზებში, იმპორტის / ექსპორტის გარეშე
 • ფაილური ფორმატები, რომლებიც შეესაბამება კარლსონის საოფისე პროდუქტებს (.fld, .flc და ა.შ.)
 • shp, dgn, Dwg, TXT, KMZ  ფაილების ექსპორტ/ იმპორტი.